# من_و

حضرت دوست

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست  که آشنا سخن آشنا نگه دارد ...   ..... ................................ ...................... ................................... هیچی ... هیچی ............... (حذف شد)       من اینجا بس دلم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید