یکسال گذشت...

یکسال گذشت

می گن خاک گور، داغ آدمو سرد می کنه ..

خاک گور رفاقت اما آدمو خاک بر سر می کنه ...

 

هرچی هست بی خیـــــــــــــــــــــــــــال

من امروز خوبم ... خوبِ خوبِ خوبِ خوب

I am kinda gooooooooood , I don't know why

 

 

یک وقت هایی باید

رویِ یک تکه کاغذ بنویسی

تعطیل است

و بچسبانی پشتِ شیشه‌یِ افکارت

... ... باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال سوت بزنی

در دلت بخندی به تمام افکاری که

پشت شیشه‌یِ ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویی:

بگذار منتظر بمانند.:)))

 

خدایا این حال خوش وزغی را از ما نستان ...

---------------------------------------------

- just it

/ 0 نظر / 71 بازدید