یادت رفت ...

بی پرده بگویم ، دلم می خواهد از پشت این پرده بپرسم ؛ مگر مرده ی ما را به خانه آورده اند که اینهمه غمگین به آسمان نگاه می کنید ؟ اما می ترسم ...

تیر 93
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
6 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
8 پست
تیر 87
22 پست
خرداد 87
5 پست
من_و
3 پست
خودم
2 پست
زندگی
1 پست
حکمت
1 پست
سخت
1 پست
روزای
1 پست
عاشق
1 پست
و
2 پست
شاد
1 پست
باشید
1 پست
مبارک
1 پست
تولدت
1 پست
من
3 پست
تصمیم
1 پست
بیهود
1 پست
خیانت
2 پست
حیانت
2 پست
گفتگو
1 پست
بوف_کور
1 پست
افکار
1 پست
تنهایی
1 پست
آسمون_و
1 پست
سکوت
1 پست
خدا
1 پست
شب
1 پست
غدیر_خم
1 پست
هبوط
1 پست
دل_نبستن
1 پست
بی_معرفت_
1 پست
سپیده_دم
1 پست
شب_آرزو
1 پست
گریه
1 پست
پرواز
1 پست
پرنده
1 پست
حسادت
1 پست
شبی_خوش
1 پست
آرزو
1 پست
قاصدک
1 پست
از_خوم
1 پست
باران
1 پست
ماه
1 پست
آسمانا
1 پست
اختر
1 پست
دلم_گرفت
1 پست
ببخش_منو
1 پست
خدایا
2 پست
مادر
1 پست
اشک
1 پست
آزرده
1 پست
بی_تاب
1 پست
عاشقانه
1 پست
خاطره
1 پست
اشک_من
1 پست